העמיד פנים אל פנים

תרגומים

העמיד פנים אל פנים

confronter