העמיד על עצמו

תרגומים

העמיד על עצמו

se contenir, se contrôler, se maîtriser