העמיד לרשות

תרגומים

העמיד לרשות

mettre à la disposition