העמיד בניסיון

תרגומים

העמיד בניסיון

mettre à l'épreuve, éprouver