העמיד בניסיון

תרגומים

העמיד בניסיון

éprouver, mettre à l'épreuve