העלים עין

חיפושים הקשורים ל העלים עין: העמיד פנים
תרגומים

העלים עין

passer outre, fermer l'œil, tolérer