העלה על נס


חיפושים הקשורים ל העלה על נס: מעות
תרגומים

העלה על נס

porter aux nues, rendre hommage