העלה על הנייר

תרגומים

העלה על הנייר

consigner, inscrire, marquer