העלה על הנייר

תרגומים

העלה על הנייר

marquer, consigner, inscrire