העלה על הדעת

תרגומים

העלה על הדעת

s'aviser de, vouloir, avoir l'intention de