העלה על הדעת

תרגומים

העלה על הדעת

avoir l'intention de, s'aviser de, vouloir