העלה מחירים

תרגומים

העלה מחירים

enchérir, augmenter