העלה חלודה

תרגומים

העלה חלודה

se rouiller, être rouillé