העלה חלודה

תרגומים

העלה חלודה

être rouillé, se rouiller