העיף מתפקיד

תרגומים

העיף מתפקיד

lourder, licencier, virer