העדר

תרגומים

העדר


noun masculine
העדר רישום פלילי העדר פיקוח