העביר צלב על-

תרגומים

העביר צלב על-

annuler, barrer, liquider