העביר צלב על-

תרגומים

העביר צלב על-

barrer, liquider, annuler