הסתתמו טענותיו

תרגומים

הסתתמו טענותיו

être à bout d'arguments