הסתר

תרגומים

הסתר

(hesˈteʁ)
noun masculine
הֶסְתֵּר פנים