הסתפק במועט

תרגומים

הסתפק במועט

se satisfaire de peu