הסתמנות נ)

תרגומים

הסתמנות נ)

apparition, élaboration