הסתמך על הכתוב

תרגומים

הסתמך על הכתוב

se rapporter au texte