הסתגל לרוח הזמן

תרגומים

הסתגל לרוח הזמן

se moderniser, s'actualiser