הסתגל לרוח הזמן

תרגומים

הסתגל לרוח הזמן

s'actualiser, se moderniser