הסיר מעצמו את האחריות

תרגומים

הסיר מעצמו את האחריות

décliner toute responsabilité