הסיר כעס מלבו

תרגומים

הסיר כעס מלבו

se calmer, s'apaiser