הסיר הצעת אי אמון

תרגומים

הסיר הצעת אי אמון

retirer la motion de censure