הסיר את מבטו

תרגומים

הסיר את מבטו

détourner son regard