הסיר את הכובע

תרגומים

הסיר את הכובע

tirer son chapeau