הסיר את בגדיו

תרגומים

הסיר את בגדיו

se déshabiller, se dévêtir