הסיח את דעתו

תרגומים

הסיח את דעתו

déconcentrer, distraire