הסיח את דעתו

תרגומים

הסיח את דעתו

distraire, déconcentrer