הסב נזקים

תרגומים

הסב נזקים

infliger des dommages