הנציח המצב הקיים

תרגומים

הנציח המצב הקיים

maintenir le statu quo