הניח את נשקו

תרגומים

הניח את נשקו

déposer les armes