הניח את היסודות

תרגומים

הניח את היסודות

poser les fondements