הנחיל מפלה

תרגומים

הנחיל מפלה

administrer une défaite, vaincre