הנה כי כן

תרגומים

הנה כי כן

ainsi, de cette manière