הנה

תרגומים

הנה

(ˈhena)
adverb


אם הגענו עד הנה נוכל להמשיך.

הנה

(hiˈne)
interjection
1. הנה הוא בא לעברנו.
2. הנה הסתיו עבר.