הנדסה

תרגומים

הנדסה

(handaˈsa)
noun feminine
1. construction
military
2. geometry הנדסת המישור