הנאת שימוש

תרגומים

הנאת שימוש

droit de jouissance, usufruit