המתין בתור

תרגומים

המתין בתור

attendre son tour, faire la queue