המעיט ערך

תרגומים

המעיט ערך

déprécier, inférioriser