המטיר אש וגופרית

תרגומים

המטיר אש וגופרית

vitupérer, fulminer