המטיר אש וגופרית

תרגומים

המטיר אש וגופרית

fulminer, vitupérer