המוגלובין

תרגומים

המוגלובין

(hemogloˈbin)
noun masculine
biology