הלכה למעשה

תרגומים

הלכה למעשה

casuistique, de fait, pratiquement