הלך שבי אחרי

תרגומים

הלך שבי אחרי

être un inconditionnel de