הלך על חבל דק

תרגומים

הלך על חבל דק

marcher sur une corde lisse