הלך לאיבוד

תרגומים

הלך לאיבוד

se perdre, s'égarer