הלך ברגל

תרגומים

הלך ברגל

aller à pied, marcher