הלך בעקלתון

תרגומים

הלך בעקלתון

louvoyer, tergiverser