הלך בדרכו של-

תרגומים

הלך בדרכו של-

suivre les traces de