הלבין פניו של-

חיפושים הקשורים ל הלבין פניו של-: הוציא דיבה
תרגומים

הלבין פניו של-

humilier, faire blêmir