הכתיף את נשקו

תרגומים

הכתיף את נשקו

porter l'arme à l'épaule (action)