הכריז חרם

תרגומים

הכריז חרם

boycotter, frapper d'anathème