הכפיל פי ארבעה

תרגומים

הכפיל פי ארבעה

quadrupler